Stacja demontażu pojazdów

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW:

Stacja Demontażu Pojazdów “ADAXS” zlokalizowana jest w Strzegomiu, przy ul. Koszarowej 5. Działalność prowadzona jest od 2012 r. na podstawie decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr SD-49/2014 z dnia 2 lipca 2014 r., znak: DOW-S-V.7221.68.2013.AK zmienionej decyzją nr SD-49.1/2016 z dnia 22 listopada 2016 r., znak: DOW-S-V.7221.60.2016.JS (do pobrania).

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

 • złomujemy, skupujemy pojazdy osobowe, ciężarowe, rolnicze i inne – uszkodzone, powypadkowe, niekompletne,

 • wydajemy zaświadczenia o demontażu niezbędne do wyrejestrowania pojazdów w wydziałach komunikacji i dla firm ubezpieczeniowych,

 • udzielamy wszelkich informacji o kasacji oraz wyrejestrowaniu pojazdów (wniosek o wyrejestrowanie),

 • obsługujemy cały teren województwa dolnośląskiego,

 • bezpłatny transport,

 • za złomowanie pojazdów właściciel nie ponosi żadnych kosztów,

 • prowadzimy sprzedaż części używanych do samochodów, europejskich, japońskich, koreańskich (sprzedaż).

 

SZYBKA REALIZACJA ZLECEŃ !!!

 

Dokumenty wymagane do złomowania:

 • dowód rejestracyjny pojazdu,

 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,

 • tablice rejestracyjne,

 • dowód osobisty właściciela i współwłaściciela, jeżeli występują,

 

Zaświadczenie o demontażu pojazdów może być również wydane na podstawie pokwitowania wydawanego przez Policję (w sytuacji, gdy dowód rejestracyjny jest zabrany) lub na podstawie zaświadczenia wydanego przez wydział komunikacji, w którym pojazd jest zarejestrowany.

 

Przy wystawianiu dokumentów wymagany jest podpis wszystkich właścicieli pojazdów.

W sytuacji, gdy ktoś nie może się stawić wymagane jest upoważnienie do złomowania od tej osoby – dostępne tutaj (upoważnienie)

Aby wyrejestrować pojazd należy zgłosić się w ciągu  30 dni z zaświadczeniem wydanym przez naszą stację oraz unieważnionymi dokumentami (dowód rejestracyjny, karta pojazdu) oraz tablicami rejestracyjnymi do właściwego wydziału komunikacji. Należy również wypełnić wniosek o wyrejestrowanie (wniosek o wyrejestrowanie) oraz wnieść opłatę skarbową w wysokości 10 zł.